de bouwstenen van een emoticon

zoals bij de geschiedenis van de emoticon al vemeld is, beperken de bouwstenen van een emoticon zich voornamelijk tot tekst en karakters. Dit is natuurlijk grotendeels ingegeven door het communicatiemedium: Het Internet oftwel de computer. Een kort overzicht van de beschikbare karakters bevindt zich op dit moment hoogstwaarschijnlijk voor uw neus: Het toetsenbord. Natuurlijk zijn er ook zogenaamde 'tools' tot uw beschikking. Bezit u een windows computer, klik dan op 'Start', 'Programma's', 'Bureau accesoires', 'systeemwerkset'. U vindt daar het programma 'Speciale Tekens'. Hiermee kunt u in detail zien welke toetscombinaties u kunt gebruiken om het gewenste teken weer te geven. Algemeen aangenomen is dat een emoticon bestaat uit 3 à 4 tekens die tezamen een afbeelding van het gezicht vormen. Samengevat heeft u één positie voor het haar of hoofddeksel, één positie voor de ogen, één positie voor de neus en één positie voor de mond. Meerder onderdelen kunnen, al naar gelang u dat nodig vindt, weggelaten worden. Enkele voorbeelden:

<;-) - lachend gezicht met puntmuts
:-) - lachend gezicht zonder hoofddeksel